O spoločnosti VULM

VULM je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca slovenská farmaceutická spoločnosť, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície, know-how, výskumnú, vývojovú a výrobnú činnosť Výskumného ústavu liečiv Modra založeného už v roku 1972.

bla

Spoločnosť VULM má hlavné sídlo na Slovensku a v súčasnosti má zastúpenie vo viacerých štátoch sveta. Disponuje vlastnými špičkovými výrobnými kapacitami doma i v zahraničí. Cieľavedomou a koncepčnou politikou založenou na dosahovaní vysoko kvalitatívnych parametrov vyrábanej produkcie a odbornosti pracovníkov sa spoločnosť VULM zaslúžene radí medzi renomovaných farmaceutických výrobcov nielen na Slovensku. Efektívnou diverzifikáciou svojich výrobných a obchodných aktivít si neustále upevňuje svoju pozíciu na medzinárodnom farmaceutickom trhu.

bla

VULM je držiteľom registračných rozhodnutí na výrobu významných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov. Portfólio produktov spoločnosti má široký záber a je neustále dopĺňané o nové lieky, prípravky a inovované liekové formy, ktoré nachádzajú uplatnenie v terapeutickej i diagnostickej oblasti. Prípravky sú rozdelené do viacerých produktových línií, ktoré napomáhajú pri problémoch s cievnym, nervovým, kardiovaskulárnym systémom, tráviacim traktom, pohybovým ústrojenstvom a poskytujú im komplexnú starostlivosť.

Stratégia spoločnosti VULM spočíva v inováciách a neustálom prispôsobovaní sa dynamickým požiadavkám. Poskytovaním vysoko kvalitných, účinných, bezpečných prípravkov a prinášaním inovatívnych riešení je VULM partnerom vášho zdravia už 43 rokov.

Slovenská tradícia a inovácia VULM:
  • Vyrobené na Slovensku
  • Garantovaná farmaceutická kvalita
  • Použité kvalitné suroviny
  • GMP – správna výrobná prax
  • Farmaceuticky testované
  • Tradícia od roku 1972
bla